Posters

Vi skapar poster, flyers och roll-ups utefter kundens behov. Nedan är några urval av verk skapade av Mojodesign® sedan 2008-2013. Samtliga posters har måtten 100x70cm – vilken är standard – men allt går att ändra!

Den layout vi gör på posters, går lätt att applicera på broschyrer, flyers, vanliga affischer, roll-ups och stamplers. Vi ser över vad ni har behov av och anpassar därefter.